790-018-942 info@instalacjepompciepla.pl
Al. Stanów Zjednoczonych 5104-028 Warszawa
kontakt

Instalacja Pompy Ciepła z dofinansowaniem

Instalacja Pompy Ciepła z dofinansowaniem

Nie da się ukryć, że inwestycja w pompy ciepła jest dość kosztowna, ale do wyboru tego rozwiązania zachęcają liczne programy, dzięki którym uzyskuje się dotacje i pożyczki na zakup urządzenia. W ramach programu „Czyste Powietrze” możliwe jest uzyskanie do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na zakup pompy ciepła wraz z osprzętem (kwota dotacji zależy od wysokości dochodów). W praktyce maksymalne kwoty bezzwrotnej dotacji w tym programie wynoszą od 13,5 do 40,5 tys. złotych na gruntową pompę ciepła i od 9 do 27 tys. złotych na powietrzną pompę ciepła. Inną opcją jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na zakup pompy ciepła wraz z osprzętem (tzw. ulga termomodernizacyjna).